Λογιστικές λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες!

Εξειδικευμένη υποστήριξη λογιστηρίου

Όχι απλά τηρητές βιβλίων, αλλά συνεργάτες στην έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση της πορείας της επιχείρησης σας για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Αναλαμβάνουμε απλογραφικά (Β’ κατηγορίας) και διπλογραφικά Βιβλία (Γ’ κατηγορίας) ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων και οργανισμών, βάσει της Λογιστικής Επιστήμης και της Φορολογικής Νομοθεσίας, έχοντας στη διάθεσή μας καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας (μηχανογράφηση).

Υπεύθυνη φοροτεχνική καθοδήγηση

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση για όλες τις τρέχουσες φορολογικές εκκρεμότητες σας και αναλαμβάνουμε τον οικονομικό σχεδιασμό – προϋπολογισμό, προκειμένου η επιχείρηση σας να είναι ενήμερη για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Μισθοδοσία και εργατική νομοθεσία

Υποστηρίζουμε πλήρως την επιχείρησή σας ως προς την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση θεμάτων μισθοδοσίας, προσλήψεις, απολύσεις, αποχωρήσεις, υποχρεώσεις προς τις σρχές και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Γιατί να μας επιλέξετε

Διαθέτουμε εμπειρία ετών

Έχουμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πολυετή εμπειρία, ώστε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε κάθε επιχειρηματική πρόκληση.

Προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες

Οι αξιόπιστες και εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρουμε, διασφαλίζουν το ιδανικό στήριγμα για την εταιρία σας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Είμαστε μεθοδικοί και συνεπείς

Διεκπεραιώνουμε κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα, χρησιμοποιώντας διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρακτικές.

Κατανοούμε τις ανάγκες σας

Για εμάς ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός και για αυτό προσεγγίζουμε τις ανάγκες του κατα περίπτωση. Η επίλυση των ζητημάτων του είναι η προτεραιότητα μας.